Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på planeten jorden; från Big Bang till Forntiden

Skapad 2016-06-14 14:09 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Historia Svenska som andraspråk

Vi inleder arbetet med jordens uppkomst; Big bang, tittar på historiska källor, bekantar oss lite kort med dinosaurierna, vidare genom istiden och sedan forntiden.

Matriser

Hi Sv SO SvA
Forntiden år 3

Forntiden

  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • Hi  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hi  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • Hi  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Grund
Utmaning
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Skriva en faktatext om Forntiden.
Du kan skriva en faktatext om Forntiden tillsammans med din arbetskompis. Din text kan förstås av en annan läsare. Du skriver din text med hjälp av en stödstruktur.
Du kan skriva en faktatext om Forntiden tillsammans med din arbetskompis. Din text är strukturerad, beskrivande och tydlig för en annan läsare. Du skriver din text med hjälp av en stödstruktur..
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter. Du kan til viss del använda informationen när du skriver en egen faktatext.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och förklara en tidslinje.

Hi Sv SO SvA
So - Urtiden - från Big Bang till människan uppkomst

Livets uppkomst

Jordens skapelse
  • SO
  • SO  1-3
  • SO  1-3
Jag kan med hjälp berätta om hur jorden kan ha skapats.
Jag kan enkelt berätta om hur jorden kan ha skapats.
Jag kan utförligt berätta om hur jorden kan ha skapats.
Tidslinje
  • SO  1-3
  • SO   3
Jag kan med hjälp av bilder som visar jordens utveckling enkelt beskriva utvecklingen på jorden från Big Bang till människans utveckling.
Jag kan lägga ut bilder som visar jordens utveckling i rätt ordning och beskriva utifrån dem hur livet på jorden har utvecklats från Big Bang till människans utveckling.
Jag kan lägga ut bilder som visar jordens utveckling i rätt ordning och utförligt beskriva utifrån dem hur livet på jorden har utvecklats från Big Bang till människans utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: