Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala

Skapad 2016-06-14 14:32 i Nolbyskolan Alingsås
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper i att namnge, beskriva och jämföra egenskaper hos geometriska objekt, beräkna och ange föremåls volym och vikt, omvandla volym- och viktenheter samt göra beräkningar i skala.
Grundskola 6 Matematik

Arbetet med kapitel 2 i Formula 6 behandlar områdena volym och skala. 

Efter avslutat kapitel skall eleven:

 • Känna till och kunna beskriva geometriska figurer i 2D och 3D.
 • Jämföra och mäta olika föremåls volym och vikt.
 • Använda och göra beräkningar i skala i 1D-3D.

 

Innehåll

Volym och skala


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser

Ma
Matematik - Volym och skala

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Beskriva och jämföra geometriska egenskaper hos objekt samt namnge objekten
Du beskriver några egenskaper (såsom antal hörn, kanter eller begränsningsytor) hos några geometriska objekt, jämför ett par objekt utifrån egenskaperna ovan samt använder begrepp på ett okej sätt.
Du beskriver flera egenskaper (såsom antal hörn, kanter, begränsningsytor och begränsningsarea) hos flera geometriska objekt, jämför några objekt utifrån egenskaperna ovan samt använder begrepp på ett bra sätt.
Du beskriver flera egenskaper (antal hörn, kanter, begränsningsytor och begränsningsarea) hos objekten rätblock, kub, prisma, pyramid, klot, cylinder, kon, jämför flera objekt utifrån egenskaperna ovan och deras volym samt använder begrepp på ett mycket bra sätt.
Beräkna och bestämma föremåls volym och föra matematiska resonemang
Du vet hur volym på kub och rätblock beräknas och uppskattar och beräknar volym på några kuber och/eller rätblock och redovisar dina uträkningar på ett enkelt sätt.
Du uppskattar volymer på polyedrar, cylindrar, koner och klot och beräknar volym på kuber och rätblock och redovisar dina uträkningar på ett utvecklat sätt.
Du uppskattar volymer på polyedrar, cylindrar, koner och klot och beräknar volym på kuber, rätblock och prismor och/eller pyramider. Dessutom använder du dina kunskaper i problemlösning med volym och redovisar dina uträkningar på ett välutvecklat sätt.
Omvandla volym- och viktenheter
Du byter volymenheterna l, dl, cl och ml. Du byter också viktenheterna ton, kg, hg och g.
Du byter volymenheterna l, dl, cl och ml samt vet att l och dm3 och ml och cm3 är likheter. Du byter också viktenheterna ton, kg, hg och g.
Du byter volymenheterna l, dl, cl och ml samt m3, dm3, cm3 och mm3. Du byter också viktenheterna ton, kg, hg och g.
Göra beräkningar i skala
Du skiljer på vad som är en förstoring och en förminskning samt kan genomföra enkla beräkningar med skala, såsom bestämma skalan på bild utifrån verkligheten.
Du genomför utvecklade beräkningar med skala, såsom förstorar och förminskar figurer utifrån en specifik skala.
Du genomför utvecklade beräkningar med ska, såsom förstorar och förminskar figurer samt beräknar area och volym på figurer och objekt i skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: