Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 9

Skapad 2016-06-14 14:39 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med negativa tal. 
 • skriva tal i potensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • se samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och föra matematiska resonemang
 • förklara och motivera med hjälp av dina kunskaper om matematiska begrepp.

Begrepp

 

 • naturliga tal
 • heltal
 • negativa tal
 • rationella tal 
 • irrationella tal
 • reella tal
 • decimaltal 
 • motsatta tal
 • potens
 • bas 
 • exponent
 • tiopotens
 • grundpotensform
 • prefix

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: