Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap 5

Skapad 2016-06-14 14:55 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte om algebra baserat på kap 5 i matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar algebra.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Informationshantering

 

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Informationshantering

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
 • förstå och skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: