Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2016-06-14 15:05 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 4 Biologi

Sjöar kan se väldigt olika ut. De kan vara stora och djupa med klart vatten, eller små, grunda och mörka. Vissa sjöar har härliga sandstränder medan andra har stränder där det växer mycket vass. En del sjöar har klippiga stränder. I alla sjöar lever små och stora djur och det kommer du att lära dig mer om i det här arbetsområdet. Du kommer också att lära dig mer om växter i och vid vattnet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att läsa faktatexter och titta på filmer och arbeta med arbetsuppgifter. Vi kommer också att gå till Kvarndammen där vi tar reda vad det finns för liv där.  

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan göra enkla fältstudier och undersökningar
 • om du kan använda utrustning på ett fungerande och säkert sätt,
 • hur goda kunskaper du har om livet i sjöar och vattendrag och hur väl du kan beskriva, ge exempel och förklara hur saker hänger ihop,
 • hur väl du kan använda biologins begrepp,

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: