Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning Tema Kärlek ht-16

Skapad 2016-06-14 15:06 i Gruvrisskolan Falun
I en novell kan mycket rymmas på få sidor. Det kan vara något som vänder upp-och-ner på hela livet, den stora kärleken eller en katastrof. Kanske studsande glädje, nattsvart förtvivlan, eller en alldeles vanlig ovanlig dag, fylld av alldeles vanliga ovanliga tankar och känslor. Text: Hanna Widman, Obbola bibliotek
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

 

Under hösten 2016 kommer vi att arbeta med novellskrivning och tema kärlek i svenska. Uppgiften ingår som ett samarbete mellan svenska och biologi.

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med följande delar:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa noveller som högläsning och som läsgrupper.

Vi kommer att samtala om och diskutera kring hur noveller är uppbyggda. (Novellrecept)

Du kommer att få en uppgift i att skriva en egen kärleksnovell.

Du kommer att med hjälp av en kamrat bearbeta och utveckla texten.

Du kommer att tillsammans med din lärare fylla i en bedömningsmatris utifrån ditt arbete med novellen.

 

Uppgifter

 • Uppgift: Att skriva en kärleksnovell

Matriser

Sv SvA
Skriva kärleksnovell

E
C
A
Innehåll
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet" och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Språk
Din text har en del brister vad gäller stavning, skiljetecken och verbens tempus men är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivregelerna. Du har viss språklig variation. Du är osäker på skillnaden mellan nutid och dåtid. (tempus)
Din text har relativt god språklig variation och är anpassad till språkliga normer.Du visar att du kan skrivreglerna.Du visar att du har förståelse för verbens tempus(=tidsformer).
Din text är skriven med god språklig variation. Den är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skriv- reglerna.Du kan hålla dig till rätt tempus av verben.
Person- och miljöbeskrivning
Din text har enkla gestaltande beskrivningar
Din text har utvecklade ,gestaltande beskrivningar.
Din text har väl utvecklade ,gestaltande beskrivningar.
Bearbetning
Du kan utifrån respons förbättra din text, med stöd, mot ökad tydlighet och större kvalitet.
Du kan utifrån respons förbättra din text, med visst stöd, mot ökad tydlighet och större kvalitet.
Du kan utifrån respons förbättra din text, på ett självständigt sätt, mot ökad tydlighet och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: