Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2

Skapad 2016-06-14 15:17 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Bild

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Här kan du skriva kopplingen till kursplanens syfte, eller direkt koppla genom genom "koppla-ikonen" i menyn ovan. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Konkretisering av syfte

Du ska lära dig mera om:

* namn på människokroppens yttre delar
* några inre organ och deras funktion 
* varför vi har muskler och skelett
* vad kroppen behöver för att må bra
* matvanor utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv
* våra sinnen  

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

läsa böcker
se på film, internet och bilder
samtala och ställa frågor
lyssna på fakta
göra undersökningar
avbilda kroppen i naturlig storlek
spela spel om kroppen
sjunga sånger om kroppen
uppleva med dina sinnen
dokumentera det du lärt i ett arbetshäfte
beskriva upplevelser, undersökningar och iakttagelser i egna bilder eller texter

 

Bedömning / Dokumentation

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:
berätta om vad som får dig att må bra ur ett hälsoperspektiv
kunna namnge några kroppsdelar
kunna namnge människans sinnen och berätta något om dem
delta i undersökningar och beskriva dem

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: