Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2016-06-15 06:43 i Apalbyskolan Västerås Stad
En planering inför vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur det var att vara barn i en by på vikingatiden.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsfärder.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbedde.
 • Känna igen och skriva några runtecken.

Undervisning

Vi kommer att lära oss om vikingar genom att:

 • Se på filmer
 • Ha högläsning av skönlitteratur
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Läsa faktatexter och göra uppgifter till
 • Besöka utställningen om forntiden på länsmuseet
 • Lyssna på en guide på Anundshög

 

Det här kommer bedömas

Din kunskap och förmåga att:

 • Redogöra för hur livet såg ut under vikingatiden samt hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar.
 • Jämföra vikingatiden med hur vi lever idag.
 • Kunna läsa en faktatext och visa att du förstår innehållet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att att delta aktivt på lektionerna.
Du kommer också att få visa dina kunskaper genom att två skrivuppgifter:

- Berätta för någon från vikingatiden om hur det är att vara barn på 2000-talet.

- Beskriv ett vikingabarns dag och ta med så mycket som möjligt av det du lärt dig om vikingatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: