Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hk År 6 mat och måltider VT-16

Skapad 2016-06-15 08:00 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna har 1 termin hemkunskap i år 6 och en lektion är 90 min.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Vi kommer att tillaga olika måltider och även planera för en måltid som eleverna själva väljer inom vissa ramar. Vi arbetar med olika matlagningsmetoder och tränar på att läsa, följa recept och att använda rätt redskap.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna har hem-och konsumentkunskap under en termin i år 6. Vi ägnar mycket tid åt praktiskt arbete för att eleverna ska kunna känna en säkerhet i arbetet och lära sig att arbeta på ett hygieniskt, organiserat och ansvarsfullt sätt i köket. . Vi  pratar om tallriksmodellen och tillagar några olika måltider bl.a. fisk, spagetti och köttförssås. Eleverna får information om hur mycket de kostar, vad man ska/kan köpa för månads/veckopengarna. . Vi studerar skillnaden mellan information och reklam. Vi jämför även hel/halvfabrikat med hemlagat, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Kunskapskrav för år 6

Betygskrav för betygen E, C och A.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 6
  Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  E 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 6
  Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  E 6
  Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
 • Hkk  C 6
  Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  C 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  C 6
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  C 6
  Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  C 6
  Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  C 6
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
 • Hkk  A 6
  Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  A 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  A 6
  Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  A 6
  Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Bedömning

Eleverna bedöms vid varje lektionstillfälle hur fokuserat, hygieniskt och organiserat de arbetar i köket. Vikt läggs även vid förmåga att samarbeta med olika personer. De har även möjlighet att visa sina kunskaper under diskussioner och genomgångar. De får även några skriftliga uppgifter att arbeta med.

Bedäömningar kommer också att läggas in i matrisen.

 

Matriser

Hkk
Matris i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6

E
C
A
Planera och tillaga måltider
Kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med **viss** anpassning till aktivitetens krav
med **relativt god** anpassning
med **god** anpassning
Metoder
Kan använda metoder på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Livsmedel
Kan använda livsmedel på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Utrustning/redskap
Kan använda utrustning på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Hälsa, ekonomi, miljö
Väljer tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
**utvecklade** motiveringar
**välutvecklade** motiveringar
Arbetsprocess, resultat
Kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet
**utvecklade** omdömen
**välutvecklade** omdömen
Konsumtion, privatekonomi
Gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **enkla** resonemang med **viss** koppling till konsekvenser för privatekonomi
**utvecklade** resonemang med **relativt god** koppling
**välutvecklade** resonemang med **god** koppling
Ansvar
Du tar lite eller inget ansvar för dina hemuppgifter.
Tar delvis ansvar för dina hemuppgifter.
Tar ansvar för dina hemuppgifter och lämnar in i god tid.
Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
**utvecklade och relativt väl** underbyggda
**välutvecklade och väl underbyggda** resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: