👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Grammatik

Skapad 2016-06-15 08:55 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grammatikarbete åk 4
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Centralt innehåll

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Det här kommer vi arbeta med:

 • Bums grundbok år 4, Bland bokstäver och ord.
 • Muntliga genomgångar
 • Övningshäften
 • Film

Mål

Eleven skall:

 • kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • kunna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • kunna ordklasserna substantiv, adjektiv, verb. Eleven skall kunna förklara vad som kännetecknar orden i ordklasserna och kunna ge exempel på vilka ord som hör till dem.
 • kunna språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer

Bedömning

Området kommer att bedömmas genom:

 • Kontinuerlig inlämning av bumsboken
 • R
 • Skriftliga och/eller muntliga test
 • Kontinuerlig inlämning av olika texter eleven skrivit

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6