Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2016-06-15 09:02 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 5 Svenska

I svenska behandlas områdena läsa, skriva och prata med varandra.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att tala och lyssna.
Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Kunskapskrav

Undervisning

Uppgifter

 • power point gotd

Matriser

Sv
Svenska ht åk 5

Svenska

Läsa

Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt.
Återberätta läsning, sammanfattning av texter
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Läsförståelse
Läsa på, mellan och bortom raderna.
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra enkla slutsatser av och tolka det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.

Skriva

Berättelser
Du skriver enkla berättelser med ett visst sammanhang.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du har med några person, miljö eller känslobeskrivningar i dina berättelser. Du kan med stöd bearbeta dina texter.
Du skriver olika typer av berättelser med tydlig struktur och innehåll och använder ett varierat språk. Du har många gestaltande beskrivningar i din berättelse, vilket gör innehållet levande för läsaren. Du kan bearbeta dina texter.
Faktatexter
Du kan med stöd välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med väl utvecklad struktur och använder egna formuleringar. Du visar god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivteknisk förmåga
Du skriver ljudenligt och med en enkel meningsbyggnad.
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du har god språklig säkerhet.

Tala

Samtal
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Muntlig framställning
Du gör enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: