Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap 7

Skapad 2016-06-15 09:59 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte om enheter och skala baserat på kap 7 i matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar enheter och skala.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

 

 

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: