Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden... åk 4

Skapad 2016-06-15 10:03 i Kopperskolan Stenungsund
Ett teoretiskt och praktiskt arbetsområde om Norden.
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap Historia Svenska

Ligger Helsingfors i Finland? Finns det verkligen berg som sprutar eld och varför gör de det? Vem var H C Andersen? Vad är en fjord? Hur kommer det sig att det lättare blir jordbävning på Island än i Sverige? Men den viktigaste frågan kanske är.... hur ska det gå för Holger och Mårtensson?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Under tiden vi arbetar med Norden kommer du att

 • arbeta med nordisk namngeografi - var länder, städer, sjöar och berg ligger
 • få lära dig om de plattor som världen ligger på och vad som kan hända när de rör på sig
 • lära dig vad man arbetar med i de nordiska länderna och varför de yrkena är viktiga för de enskilda länderna
 • få fundera på och diskutera var människorna bor i de olika länderna och varför de bor där de bor
 • få lära dig ord som markanvändning, erosion, vulkan, plattektonik, minoritetsspråk,språkträd, naturtillgång, EU etc.
 • läsa och lyssna på sagor från de nordiska länderna
 • få lära dig några ord från de nordiska och de svenska minoritetsspråken
 • Skapa en karta av Norden

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Hur ska vi arbeta?

 

Du kommer att

 • få läsa om Norden och de nordiska länderna i olika läroböcker.
 • lyssna på lärarledda genomgångar
 • arbeta med olika kartuppgifter
 • titta på filmer om de nordiska länderna, men vi ser också serien "Geografens testamente - Norden"
 • diskutera likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • Läsa och jämföra folksagor
 • Lära dig ord på de olika nordiska språken
 • Jämföra och diskutera olika naturtillgångar och vad det kan innebära
 • arbeta både teoretiskt och eventuellt praktiskt med vulkaner

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • namnge Nordens länder och dess huvudstäder
 • namnge några städer, sjöar, berg och öar som finns i Norden
 • berätta eller visa var länderna ligger och beskriva deras läge
 • rangordna länder, öar och berg efter storleksordning och höjd
 • förklara vad en vulkan är och varför det uppstår ett vulkanutbrott
 • berätta om Nordens naturlandskap och orsakerna till varför ländernas natur ser ut som den gör
 • redogöra för var människorna bor och vad de arbetar med i de olika länderna och förklara orsakerna till detta
 • berätta om vad man kan se och uppleva (kulturutbud) i de nordiska länderna
 • vilka Sveriges minoritetsspråk är
 • jämföra några ord på svenska, danska, norska, finländska och isländska

 

 

Matriser

Hi Sv Sh Ge
Så in i Norden... åk 4 vt-14

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda geografiska begrepp
Kan använda några geografiska begrepp
Kan använda flera geografiska begrepp väl
Kan använda flera geografiska begrepp på ett säkert och väl fungerande sätt
Kunskap om Nordens namngeografi
Har viss kunskap om Nordens namngeografi
Har god kunskap om Nordens namngeografi
Har mycket god kunskap om Nordens namngeografi
Resonemang om samband mellan naturresurser, naturlandskap samt befolkning
Kan med viss hjälp resonera och se samband mellan naturresurser, naturlandskap samt befolkning
Har god förmåga att resonera och se samband mellan naturresurser, naturlandskap samt befolkning
Har mycket god förmåga att se samband mellan naturresurser, naturlandskap samt befolkning
Förmåga att argumentera och föra en debatt framåt
Har viss förmåga att argumentera och föra en debatt framåt
Har god förmåga att argumentera och föra en debatt framåt
Har mycket god förmåga att argumentera och föra en debatt framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: