Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till ditt landskap - Skåne.

Skapad 2016-06-15 10:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Musik Svenska Geografi SO (år 1-3)

Du ska få lära känna ditt landskap Skåne. Vi kommer att göra studiebesök och vi kommer att göra vandringar, både i stadsmiljö och i den vackra naturen på Söderåsen.

Vi kommer att sjunga skånska visor samt smaka på traditionell skånsk mat.

Innehåll

Kunskaper:

Målet med undervisningen:

 • Kunna väderstreck, söder, norr, väster och öster.
 • Kunna städer, några sjöar och någon ås samt placera ut dem på kartan.
 • muntlig redovisning

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Undervisning:

• Vi arbetar både enskilt och i grupp.

• Vi arbetar med kartor och karttecken.

• Specifika särdrag för Skåne. 

•  Söka information i böcker, broschyrer samt leta information på nätet.. Utifrån denna information skriva egna faktatexter om Skåne. Skriva vykort till olika mottagare.

• Studiebesök på Lunds Domkyrka, vandring på Skäralid och vi kommer att göra en stadsvandring i Helsingborg.

Begrepp: landskap, kommun,  kust, slätt, ås, halvö, ö, sund, sjö, hav, mölla, korsvirke, dialekt, söder, norr, väster och öster.

Matriser

Sv Mu SO Ge
Skåne - Helsingborg

Bedömning

På väg att kunna
Kan
Kunna städer sjöar och någon ås. Du ska även kunna placera ut dem på kartan.
Väderstreck
Du ska kunna hålla en muntlig redovisning där du har fått förbereda dig. Du berättar fritt och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: