Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap 9

Skapad 2016-06-15 10:19 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte om problemlösning baserat på kap 9 i matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar problemlösning.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • kombinatorik
 • Är det nog med fakta?
 • Rita en bild
 • prova dig fram
 • Arbeta baklänges
 • Leta mönster i tal och bild

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: