Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Ljud, Ljus och Ellära åk 9, höstterminen

Skapad 2016-06-15 10:19 i Västerholm Grundskolor
Fysikavsnittet för årskurs 9 (höstterminen) Ljud, Ljus och Ellära NO-bok: Fysik Direkt
Grundskola 7 – 9 Fysik
Nu ska vi läsa om ljud, ljus och elektricitet och kunna räkna på dessa saker. Vi ska även kunna förstå och förklara var universum kommer ifrån och hur vi kan förklara utseendet och åldern på universum genom att studera dess ljus och partiklar.

Innehåll

Planering för kursen - datum och tider

  • PLANERINGEN vecka för vecka finns här! 

  • LÄXFÖRHÖR VECKA 48 (ljud) och vecka 3 (ljus). 

  • E-prov "Fysik och matematik" är vecka 6 

  • PROVET ÄR VECKA 8. Instuderingsfrågor finns här

    Du ska göra dessa två veckor innan provet för att bli godkänd.

  • LABORATIONER ÄR VECKA 4. Ni har gjort laborationerna själva på lektionstid - grupperna ansvarar själva för att alla i gruppen förstår och kan göra laborationen på ett bra sätt.

 

Centralt innehåll enligt Skolverket

Fysiken i naturen och samhället

 

Fysiken och vardagslivet

 

Fysiken och världsbilden

 

Fysikens metoder och arbetssätt

Uppgifter

  • Matematiska räkneuppgifter till fysikprovet

Matriser

Fy
PROV I FYSIK VÅRTERMINEN 2017

PROV

Prov om ljud, ljus och elektricitet samt universums uppkomst och byggnad genom partikelmodellen.
F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskaps-målen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskaps-målen med goda kunskaper
A
Du har uppnått kunskaps-målen med avancerade kunskaper
Förstå begrepp
Du har ännu inte visat att du förstått de ord och begrepp som beskriver ljud, ljus och elektricitet.
Du har visat att du förstått och kan förklara de ord och begrepp som beskriver ljud, ljus och elektricitet.
Du har visat att du förstått och kan ge utförliga förklaringar till de ord och begrepp som beskriver ljud, ljus och elektricitet.
Du har visat att du förstått och kan ge noggranna och utförliga förklaringar till de ord och begrepp som beskriver ljud, ljus och elektricitet.
Använda begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen som ljus, ljus och elektricitet.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen som ljus, ljus och elektricitet i teknik och vardagsliv.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge fysiska förklaringar till fenomen som ljus, ljus och elektricitet i tekniska apparater och vardagsliv.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga och noggranna fysiska förklaringar till fenomen som ljus, ljus och elektricitet i tekniska apparater och vardagsliv.

Fy
LABORATIONER HÖSTTERMINEN 2016

Ljud

Praktiska försök som visar egenskaper hos ljud
F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskapsmålen med goda kunskaper
A
Du har uppnått kunskapsmålen med avancerade kunskaper
Genomföra laborationer
Att planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper
Du har inte deltagit aktivt i planering eller genomförande av gruppens laboration.
Du har deltagit aktivt i planeringen och genomförandet av gruppens laboration.
Du har deltagit aktivt i gruppens planeringen och genomförandet av gruppens laboration och på ett konstruktivt sätt medverkat till att ta fram data för en laborationsrapport.
Du har deltagit aktivt i planering och genomförande av gruppens laboration och på ett konstruktivt sätt förbättrat och vidareutvecklat sätt att hitta data för en laborationsrapport.
Skriva laborationsrapport
-Att jämföra resultaten med frågeställningarna och dra slutsatser. -Att göra förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du har inte medverkat till att ta fram resultattabellen för en laborationsrapport. Du har inte deltagit i den muntliga diskussionen.
Du har medverkat till att ta ta fram resultattabellen för laborationsrapporten. Du har även deltagit i den muntliga diskussionen.
Samma som för E samt: Du har skrivit en diskussion och slutsats där du jämför resultat med hypotes och drar korrekta slutsatser.
Samma som för E och C samt: Du har skrivit en välformulerad diskussion med tydlig förklaring av dina slutsatser. Du har även skrivit ett förslag till hur du vill förbättra och vidareutveckla laborationen.

Fy
LÄXFÖRHÖR 1 VÅRTERMINEN 2017

Läxförhör på E-nivå om ljud
Har inte uppnått målen
På väg att uppnå målen
Har uppnått målen
Ord och begrepp
Du har ännu inte visat att du förstått de ord och begrepp som beskriver ljudets egenskaper.
Du har visat att du förstått de ord och begrepp som beskriver som beskriver ljudets egenskaper.
Du har visat att du förstått och kan ge utförliga förklaringar till de ord och begrepp som beskriver som beskriver ljudets egenskaper.

Fy
LÄXFÖRHÖR 2 VÅRTERMINEN 2017

Läxförhör på E-nivå om ljusets egenskaper
Har inte uppnått målen
På väg att uppnå målen
Har uppnått målen
Använda begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till ljusets egenskaper.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till ljusets egenskaper.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga fysiska förklaringar till ljusets egenskaper.

Fy
PROV I ATT KUNNA ANVÄNDA MATEMATIK INOM FYSIKEN

ATT RÄKNA MED LJUD OCH LJUS

Det här provet visar att du kan göra grundläggande beräkningar i fysik inom området ljud, ljus och ellära.
F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen
Att använda begrepp
Du har ännu inte visat att du kan göra grundläggande matematiska beräkningar inom området ljus, ljud och ellära. Du har inte visat på grundläggande kunskaper om ljus och ljud samt kan förklara dessa genom att använda fysikaliska matematiska begrepp.
Du har visat att du kan göra grundläggande matematiska beräkningar inom området ljus, ljud och ellära. Du har visat på grundläggande kunskaper om ljus och ljus samt kan förklara dessa genom att använda fysikaliska matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: