Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, matematik, Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-06-15 10:27 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Matematik/tid och räknesätt, årskurs 5, termin ht-16
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer bland annat att öva på digitala och analoga klockor samt omvandla mellan sekundrar, minutrar, timmar och dygn.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska arbeta med att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja olika tidsenheter, byta enheter och göra olika beräkningar med tid
 • göra överslag
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • använda miniräknare
 • använda bra strategier för att lösa problem

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar enskilt i boken men även i grupp då vi har olika aktiviteter eller problemlösning. I boken arbetar vi med grunderna, diagnos och fördjupning.

Det här kommer vi att bedöma:

-Hur du tar dig an och kan lösa enkla matematiska problem

-Hur du använder dig av olika metoder för att lösa olika problem

-Hur du använder det matematiska språket

-Hur du beskriver hur du gör

-Hur du resonerar dig fram till olika lösningar

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: