Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Kulbana åk 4

Skapad 2016-06-15 11:01 i Kopperskolan Stenungsund
Konstruktionsuppgift, planering, skiss, ritning, konstruktion.
Grundskola 4 Fysik Bild Svenska Matematik Teknik
...

Innehåll

Konkretiserade mål för eleverna i arbetsområdet Sprattelgubben

Du ska göra en skiss,ritning och mall på en kulbana i kartong.

Du ska upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

Du ska träna dig i att utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev, hur nöjd du är med utfromningen.

Du ska träna din problemlösningsförmåga och kunna göra verklighet av dina idéer.

Du ska träna på att självständigt driva ditt eget arbete framåt och i gruppen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisning/arbetssätt

 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och tillverka vår egen kulbana i kartong. Barnen ska skissa upp en ritning och utifrån den konstruera en egen riktig kulbana. 
Vi kommer också utgå från olika konstruktioner, design. Det är viktigt att barnen tänker till kring vilken målgrupp de gör kulbanan till och designar/konstruerar den utifrån detta tänk. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: