Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och energi

Skapad 2016-06-15 11:37 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Teknik Fysik

Det här området är laddat med spänning! Och vad är det egentligen som får en ficklampa att fungera? Hur kan man påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder eller en termos? Vi kommer delvis att arbeta med materialet Energifallet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper om elektricitet och energi för att förklara och argumentera
 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • förklara elektricitet och energi med naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • analysera teknikutveckling

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om och ta ställning i enkla frågor om energi och teknik
 • använda dina kunskaper om energi för att skapa en text
 • förklara med och resonera om samband mellan olika naturvetenskapliga begrepp, till exempel en krets, parallell koppling, seriekoppling, isolering, förnybar energi och bränsle
 • genomföra enkla modellbyggen och undersökningar, till exempel bygga en egen termos utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt
  (ställer en hypotes - följer en instruktion - drar slutsatser - dokumenterar)

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • läsa och skriva texter
 • se på filmer och bilder
 • genomföra enkla naturvetenskapliga experiment
 • dokumentera enkla labbrapporter
 • konstruera olika saker
 • arbeta i smågrupper och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: