Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och 1500-tal

Skapad 2016-06-15 12:43 i Simrislundsskolan Simrishamn
Arbetsområdet behandlar Gustav Vasas väg till makten i Sverige och vad som skedde under hans tid som regent.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Syfte

Du ska efter arbetsområdets slut kunna redogöra för Gustav Vasas väg till makten i Sverige samt vad han gjorde under den här tiden som även kan visa sig i dagens samhälle. Du ska även ha kännedom om reformationen och dess betydelse.  

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

 • Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.

Konkretisering av arbetsområdet

  Med detta arbetsområde ska du:
  -få en förståelse för hur människorna levde under 1500-talet.
  -lära dig vem Gustav Vasa var, hur han blev kung, vad han gjorde för Sverige.
  -lära dig att makten centraliseras till en person.
  -lära dig om den svenska statens framväxt (nya städer, organiserat postväsende, fastare former för skatteindrivning och rekrytering av soldater).
  -lära dig vad reformationen var och vad det betydde för den enskilde och för staten Sverige. 
  -lära dig att läskunnigheten ökade, att kyrkan ålades att göra folkbokföring vilket idag gett oss stor kunskap om historien.

 

 

Arbetssätt

  Jag kommer att ha muntliga genomgångar.
  Vi kommer att läsa fakta och se filmer om tidsperioden.
  Vi kommer att ha klassdiskussioner kring olika frågeställningar. 

 

Redovisning

Du ska redovisa dina kunskaper på muntligt där du ska kunna redogöra för en eller flera utvalda frågeställningar.

Du ska kunna jämföra hur det var att leva i Sverige på 1500-talet med hur det är nu.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: