Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolans - NO skogen och naturen, lå 2015-2016

Skapad 2016-06-15 13:35 i Mölndals Stad
NO/skogen och naturen på hösten, årskurs 4, HT-2016
Grundskola 4 Biologi

Vi ska under några veckor arbeta med skogen och naturen på hösten. Vi kommer bland att annat läsa om: Vad händer med ett dött djur i skogen? Vad har vi för typer av skogar i Sverige? Hur fungerar en näringskedja? Vad är skillnaden på ett rovdjur och ett bytesdjur? Varför fäller träden sina löv på hösten? Vart flyttar fåglarna?

Innehåll

Syfte

Vi tränar på detta för att du ska:

 •         Bli bättre på att förstå saker som händer i naturen och skogen.
 •         Bli bättre på att förklara vad som händer i naturen och skogen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska jobba med att ta reda på:

 • Vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Hur löv och döda djur bryts ner (vart tar löven vägen?).
 • Vad några vanliga träd, bär och svampar heter.
 • Hur en näringskedja fungerar.
 • Vad människan använder skogen till.
 • Vad allemansrätten innebär.
 • Varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • Varför löven ändrar färg.
 • Hur olika frön sprids.
 • Varför en del fåglar flyttar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Diskutera och resonera tillsammans
 • Läsa i grundboken "Koll på NO" och arbeta i aktivitetsboken.
 • Observera när vi är ute i naturen.
 • Se på film.
 • Göra experiment tillsammans.

Det här kommer vi att bedöma

 Vi kommer att titta på hur väl du:

 • Är med i samtal om ämnet genom att ställa frågor och lyssna på andra.
 • Kan förklara vissa ord och begrepp om naturen och skogen. Exempelvis i ett samtal eller i skrift.
 • Kan berätta och förklara om hur människan är beroende av och påverkar  naturen på olika sätt. Vad händer med organismer om vi inte tar hand om den.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: