Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-06-15 13:50 i Långareds skola Alingsås
Planering om magnetism
Grundskola 4 – 6 Fysik

LPP- Magnetism

Syfte
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 

 
Konkret mål, koppling till kunskapskrav för år 6
Du ska öva på att relatera till några fysikaliska samband och resonera om magneter och magnetism.
Du kommer att göra undersökningar utifrån planeringar.
Du ska använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du kommer att jämra dina resultat med andras.
Du kommer att öva på att dokumentera.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.


Centralt innehåll
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. Hur? Arbetssätt/metod
Experiment med magneter
Ta reda på nyheter med koppling till magnetism
Dokumentera i din NO-bok
Se på filmer om magnetism http://hanper.se/video/fysik/magnetism/
Läsa, skriva, undersöka

 

Redovisning
I arbetet med ”nyhetsjakten” försöker du finna en nyhet med koppling till magnetism som du skriver om.
Skriftlig dokumentation i NO-boken på experiment.

För den som vill:
Demonstrerar ett experiment

 

 

 

 

 


Ordförklaring:
Fysikaliska samband: Jordklotet och kompassen

 

 

 

 


I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: