Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 Jorden och dess resurser

Skapad 2016-06-15 14:27 i Hovhultsskolan Uddevalla
Detta är en planering som täcker geografiboken Puls för åk 6 om jorden och jordens resurser.
Grundskola 4 – 6 Geografi

 Detta är en planering om jorden och jordens resurser.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kommunikativ förmåga 

eleverna ska ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. 

Metakognitiv förmåga

Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och be­döma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Begreppsförståelse 
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Informationshantering

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Arbetssätt och metod

Vi kommer läsa, se film och arbeta tillsammans kring jorden och dess resurser. Vi kommer ha gruppdiskussioner om hur jämlikt jordens resurser är samt om det är hållbart för framtiden?

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Du ska även kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kommunikativ förmåga 

Du ska ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. 

Metakognitiv förmåga

Den ska även bidra till att du får erfarenheter av att tolka och be­döma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Begreppsförståelse 
Undervisningen ska även ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Informationshantering

Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att du får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet

Detta ska du kunna:

 • Hur olika krafter kan förändra jorden
 • Vilka naturresurser finns det på jorden
 • Varför är det viktigt med en jämlik och hållbar värld?

Dokumentation

Du  kommer få diskutera och jämför jordens möjligheter. Du kommer få välja en naturresurs som du sedan presenterar med bild och text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: