Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering BILD tema Fantasy

Skapad 2016-06-15 14:38 i Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Bild

Utifrån Fantasytemat ska eleverna göra bilder i vilka de får skapa sin egna fantasivärldar och varelser. 

Innehåll

Syften för arbetsområdet.

Syftet med uppgiften är att eleverna ska träna sig på att arbeta fram en idé samt planera och gestalta en bild utifrån ett givet tema. Utformningen av uppgiften är relativt fri, men eleverna måste fundera över hur de på bästa sätt kan kommunicera budskapet och innehållet samt kombinera olika element i bilden så att det blir till en fungerande helhet. Detta kräver att eleverna inte bara resonerar med sig själva, utan även med sina klasskamrater. Syftet är naturligtvis också att eleverna ges möjlighet att öva sina färdigheter när det kommer till att använda olika material och tekniker.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Undervisningens innehåll: Vad lär eleverna sig?

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Upplägget för uppgiften

FANTASYTEMA

Din uppgift är att göra en Fantasybild där du försöker leva dig in i och skapa en egen påhittad värld. Bilden ska föreställa en eller flera fantasyvarelser och beskriva den värld de lever i. Din bild ska beskriva en händelse, tex någon som blir räddad ur en farlig situation av en fantasyvarelse med superkrafter.

Utveckla figurerna och miljöerna och gör bilden så beskrivande som möjligt. Tänk på vilken känsla eller stämning du vill förmedla med din bild. Är den t ex skrämmande, kuslig, rolig eller romantisk?

Börja med att öva och göra skisser på ett skisspapper.

Du ska arbeta på A3-papper men får använda vilka material och tekniker du vill. Tänk på att utveckla och arbeta med följande delar i bilden:

 • Figurer (en eller flera påhittade varelser)
 • Miljön (t ex naturen, byggnader, fordon)
 • Helheten/bakgrunden
 • Detaljer
 • Färglägga hela bilden noggrant
 • Fylla i konturerna på viktiga delar med mörk penna

 

Centrala begrepp

Vi diskuterar begrepp som bildens innehåll, utformning och uttryck. Vad innebär det? Hur berättar man en historia med en bild? Hur förmedlar man en viss känsla i sin bild? Som alltid kommer vi att prata om olika bildspecifika begrepp och diskutera frågor kring olika typer av tekniker och material. Vad är t ex skillnaden på material och teknik? Vad innebär det att skissa?

Kunskapskrav (för år 6)

Aktuella kunskapskrav för E-nivå.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Bedömning

När du arbetar med uppgiften ska du träna på din förmåga att:

 • Skapa en bild utifrån en genomtänkt idé. Bilden ska ha ett innehåll som berättar något för den som tittar på den.
 • Använda ett väl utvecklat bildspråk och vara noggrann med att arbeta igenom hela bilden. Tänk på att utveckla alla delar i bilden, både detaljer och bakgrund.
 • Arbeta med olika material, tekniker och färger så att bilden blir uttrycksfull.
 • Utvärdera och beskriva hur du har tänkt kring ditt arbete. Fundera t ex över vad som blev bra/mindre bra? Blev det som du tänkt dig eller kunde du ha gjort något annorlunda? Osv.

Det är främst dessa förmågor jag bedömer. Ditt arbete bedöms kontinuerligt under skapandeprocessen. Bilden samlas sedan in för en slutlig bedömning. 

Utvärdering

Vi utvärderar uppgiften gemensamt efter avslutat arbete genom att diskutera vad som fungerade bra och mindre bra. Vad blev du nöjd med, vad kunde du gjort annorlunda? Kunde upplägget för uppgiften sett annorlunda ut?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: