Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik taluppfattning åk 2

Skapad 2016-06-15 14:55 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Taluppfattning och tals användning.
Grundskola 2 Matematik

Du kommer att arbeta med subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergångar. Addition med tiotalsövergångar. Talen 0-1000. Talraden och talens grannar. Ental, tiotal och hundratal.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med
¤ laborationer
¤  matematikboken
¤ problemlösning
¤ huvudräkning
¤ talmönster

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

¤ subtraktion, term, differens, skillnad
¤ tiotalsövergång
¤ addition, term, summa, tillsammans
¤ talrad
¤ storleksordning
¤ talmönster

Matriser

Ma

Godtagbara kunskaper för området
 • Ma   3
kunna visa samband och skillnad på addition och subtraktion
 • Ma   3
kunna förklara en tiotalsövergång med addition och subtraktion
 • Ma   3
kunna visa att du förstår de matematiska begreppen med konkret material och bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: