Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete år 2

Skapad 2016-06-15 18:31 i Oxledsskolan Partille
En start till det viktiga arbetet kring vår värdegrund som fortlöper under året. Vid starten av höstterminen kommer vi utgå från skolans ledstjärnor samt klassens handen-regler. Arbetet kommer sedan löpa under hela läsåret mer eller mindre.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Det är viktigt att hela tiden samtala om dessa viktiga frågor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskapsamt respekt för andra människor.

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss? Och hur ska vi förhålla oss till de regler som finns på skolan och i klassrummet?

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer samtala utifrån vilka regler och normer som gäller i samhället, skolan och i klassen.

Vi kommer att titta på filmer kopplade till ämnet och diskutera innehållet tillsammans.

Ni kommer att i mindre grupper arbeta mer med en ledstjärna/finger och presentera ert arbete samt vad ni har kommit fram i gruppen för resten av klassen.

 

Bedömning

Såhär kommer jag bedömma dig:

* att du deltar aktivt på lektionerna

* att du deltar aktivt i diskussionerna

* att du deltar aktivt i grupparbetet

* att du kan nämna några ledstjärnor,

* samt vad de innebär och kan ge för konsekvenser

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: