Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar åk 6

Skapad 2016-06-15 19:16 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innefattar blandningar. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi

En planering som handlar om hur man blandar och skiljer olika vätskor och hur man separerar blandningar.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analys förmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

- använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse

Kommunikativ förmåga

- utveckla ett kritiskt tänkande kring dina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Informationshantering

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- genomföra systematiska undersökningar i kemi

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med detta avsnitt i form av olika experiment. Om det känns som det behövs lägger vi in lite teori. Du kommer få prova på att blanda och separera olika lösningar och blandningar.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analys förmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

- använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse

Kommunikativ förmåga

- utveckla ett kritiskt tänkande kring dina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Informationshantering

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- genomföra systematiska undersökningar i kemi

Du ska kunna:

 • Blanda och skilja åt olika ämnen
 • Separera blandningar
 • Vad är ett bra lösningsmedel?

Dokumentation

Du kommer få arbeta praktiskt med detta avsnitt. I slutet kommer du få redovisa dina kunskaper både skriftligt och muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: