Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi åk 6

Skapad 2016-06-15 19:34 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innefattar vardagskemi. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi

En planering som handlar om hur man konserverar och bevarar. Vad en kemisk reaktion är. Skillnad mellan surt och basiskt. Vi pratar även om mat som är bra för hälsan.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analys förmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Kommunikativ förmåga

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Informationshantering

- genomföra systematiska undersökningar i kemi

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med detta avsnitt i form av olika experiment. Vi blandar praktiskt med teoretiskt. Du kommer få prova olika ämnen för att se om de är sura eller basiska.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analys förmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 Kommunikativ förmåga

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Informationshantering

- genomföra systematiska undersökningar i kemi

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden

Du ska kunna:

 • Förstå varför man konserverar och bevarar olika matvaror nu jämförelse med förr i tiden
 • Förstå och förklara vad surt eller basiskt står för
 • Förklara vad ett bra mellanmål kan innehålla

Dokumentation

Du kommer få arbeta både praktiskt, muntligt och skriftligt med detta avsnitt. I slutet kommer du få redovisa dina kunskaper både skriftligt och muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: