Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld åk 6

Skapad 2016-06-15 20:24 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller eld. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

En planering som handlar om eld. Är elden en vän eller fiende?

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Informations förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta praktiskt med detta arbetsområde. Du kommer att få prova på experiment som rör eld. På slutet kommer du få redovisa dina kunskaper skriftligt med både text och bild.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Se en film om eld!

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Informations förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Du ska kunna:

 • vad som menas med att något är brandfarligt.
 • beskriva en brandtriangel
 • Förklara vad som menas med att elden kan vara både vän och fiende

Dokumentation

Du kommer få arbeta tillsammans med någon under denna planering. Du kommer få redovisa dina kunskaper enskilt och tillsammans med någon annan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: