Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar åk 6

Skapad 2016-06-15 20:37 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som handlar om avsnittet Arbete och pengar ur samhällsboken Puls.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

En planering som handlar om Arbete och pengar inom familj och din närhet. Hur man sparar eller lånar. Varför man behöver arbeta. 

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruk­turer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.


Kommunikativ förmåga 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Informationshantering

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Arbetssätt och metod

 

Du kommer få arbeta med detta område som ett temaarbete. Det innebär att du kommer arbeta självständigt för att komma vidare i ditt arbete. Du kommer blanda teori med praktik.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruk­turer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.


Kommunikativ förmåga 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Informationshantering

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Du ska kunna:

 • redovisa för olika slag att betala
 • kunna ange minst 3 saker man måste ha pengar till varje månad
 • Skillnad på att spara och låna
 • Vad betyder ett arbete?

Dokumentation

Du kommer få arbeta självständigt med denna del och följa en given checklista som du ska hinna igenom under lektionerna som detta område innehåller. I slutet kommer du få redovisa skriftligt där du får visa dina kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: