Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken på matematik

Skapad 2016-06-16 07:52 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Vi har valt att arbeta utifrån strävandemål; ..barnen ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Barnen får uppdrag och ges tillfällen då de utmanas att tänka matematiskt. Problemen ska i första hand diskuteras och lösas i grupp. Vi menar att det är i interaktion och samspel med andra utbytet av kunskap sker. Aktiviteterna gynnar även utvecklingen av barnens sociala, estetiska, språkliga, tekniska samt deras motoriska förmåga. Vi hämtar uppdrag från barnens funderingar, litteratur och internet.
Förskola

Mål: Barnen ska utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte:

Vi valde detta område för att vi ville fokusera på matematiken under terminen. Genom aktiviteterna ville vi väcka barnens intresse och nyfikenhet av matematik.

Genom muntliga problemlösningar i grupp utmanas barnen också att använda och utveckla sin sociala förmåga, sitt estetiska kunnande, sin språkutveckling, sitt natur och tekniska kunnande samt sin motoriska förmåga.

Det är genom problemlösning i interaktion med andra som utbytet av kunskap sker.

Metod:

Barnen ska få enskilda och gemensamma uppdrag och kluringar som de ska lösa med hjälp av matematik exempelvis sortera, mäta, väga och bygga.Vi uppmärksammade matematiken i både den styrda och i den fria verksamheten. Miljöerna som vi skapat på avdelningen och utomhus formades utifrån barnens intressen som t.ex. pärlande efter egna ritningar, bygge med geomag, sällskapsspel med matematik, undersökningar i utepedagogiken och lego-stapeldiagram vid måltider. De nya miljöerna har inbjudit till fler pedagogiska samtal.

Barnen ska ges möjliget att reflektera över hur de löst problemet och hur andra gjort. Här använder vi bilddokumentationer.

Under vårterminen har barnen bland annat fått pröva följande aktiviteter:

  • Solarna gissade vad som vägde mer eller mindre. Vi hade balansvåg och sorterade de 6 sakerna utifrån vikt. De fick förklara för groddarna.
  • Knopparna sorterade knappar på olika sätt. Likhet/olikhet, färg och storlek. 
  • Solarna letade saker i naturen som var lättare, kortare, tyngre osv.
  • Solarna lekte med måttband och lärde oss vad en meter är. Hur många kottar/löv/pinnar/stenar som blir en meter i rad. ”Så här lång är en meter”.
  • Solarna räknade figurer och adderade dem. ##+##=#### blir 2+2=4. Åtta skrivövningar var.
  • Hela barngruppen fick utföra volymexperiment. Vi satte fram måttrör, dl mått, halvliter mått, mjölkpaket, grötskål, glas, glasspaket. De fick diskutera, mäta, spilla och räkna. De kom bl.a fram till att det går två liter i en glassburk, tio stycken dl mått i ett mjölkpaket. ”Det får plats två mjölkpaket i glassburken”. Det är en halv deciliter i röret”. ”Det går elva deciliter i ett mjölkpaket”. 
  • Solarna spelade bingo med siffror upp till 50. De fick diskuterade hur siffrorna såg ut. Var två om varje bricka första gången. En av dem hade mer kunskap kring siffror. De ville sen spela igen, då hade de varsin men pratade ändå med varandra.

Utvärdering:

Barnen har, på egen hand och tillsammans med varandra, kunnat utforska och diskutera de matematiska problem som uppstått i de olika aktiviteterna. På vår avdelning sitter barnen ofta och gärna två eller flera kring en aktivitet och diskuterar. Aktiviteterna har även anpassats efter barnens olika nivåer i smågruppsarbeten.

Eftersom vi tillsammans med barnen har skapat en tillåtande och öppen miljö har barnen varit med i processen och vi har fokuserat på att tänka på barnens kompetens och deras förmåga vilket har stärkt och utvecklat tilliten till deras förmåga. Barnen har haft fri tillgång till att välja och använda det material de behövt vilket har lett till frihet under ansvar. Vi har skapat många olika rum i rummet som har varit inbjudande. Denna tillåtande miljö tror vi har bidragit till att barnen har utvecklat sin nyfikenhet och kreativitet. Även barnens nyfikenhet och förståelse kring vardagsmatematik har utvecklats, framförallt deras rumsuppfattning och antalsuppfattning. Detta kan vi se genom barnens skapelser och de samtal kring matematik  som under terminens lopp har blivit allt mer avancerade.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: