Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öken åk 6

Skapad 2016-06-16 08:22 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller Öken ur Biologiboken puls.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Planeringen kommer innehålla Öken. Den beskriver hur livet för natur och djur råder under dessa förhållanden.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden

Kommunikativ förmåga

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Begreppsförståelse

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Metakognitiv förmåga

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer arbeta med text, film och arbetshäften. Vi kommer prata och diskutera mycket kring skillnad på växtlighet och djurliv vid olika förutsättningar.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga

- utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden

Kommunikativ förmåga

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Begreppsförståelse

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Metakognitiv förmåga

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Du ska kunna:

 • Beskriva natur och djurlivet i en öken
 • Hitta likheter och skillnader mellan livet vid berg, polar och ökenområden

Dokumentation

Du kommer få visa dina kunskaper under lektionen och vid diskussioner. Du kommer även få muntligt och skriftligt få redovisa de olika punkterna innan området avslutas. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: