Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema affär

Skapad 2016-06-16 09:10 i Fyrklöverskolan Hedemora
En planering för tema affär.
Grundsärskola 1 – 9 Bild Matematik Svenska Hem- och konsumentkunskap Samhällsorienterande ämnen Engelska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet.

Ur läroplan för grundsärskolan 2011

Undervisning

Vi kommer att:

- Träna på att känna igen sedlar och mynt.

- Leka affär, prismärka varor och handla.

- Gå till affären i närområdet, skriva inköpslista, välja varor och betala.

- Läsa böcker och se filmer

- Eleverna i årskurs 3 och 7 kommer att få lära sig några engelska ord och fraser.

- Tillverka skyltar

- Dramatisera

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-6
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
 • En  1-6
  Lyssna och läs Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa Berättande texter
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Ma  1-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Tid och pengar Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Tid och pengar Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån nedanstående kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  E 9
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
 • En  E 6
  Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
 • En  E 9
  Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
 • En  E 9
  Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
 • Ma  E 6
  Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • SO  E 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
 • SO  E 9
  Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
 • Sv  E 9
  Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.

Matriser

Sv Ma En Hkk Bl SO
Svenska 1-6 Grundsärskolan

Läsning

 • Sv   läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv   bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
ordavkodning och flyt
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan den flesta bokstäverna och vet hur de låter. Du känner igen vanligt förekommande ord som t ex jag, vi, och. är...
Du växlar mellan olika tekniker. Både ljudar och läser helord.
Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand.
Du kan med visst flyt läsa berättande texter med känt innehåll.
Du kan med flyt läsa berättande texter med känt innehåll .
läsförståelse
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan svara på frågor med hjälp av bild och text i enkla böcker med känt innehåll.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan med stöd av frågor till viss del återberätta handlingen/innehållet.
Genom att svara på frågor om innehållet visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet så att andra förstår visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet som är relevant visar du förståelse för texterna.

Skrivning

 • Sv   skriva texter för olika syften och mottagare,
Språkets struktur
 • Sv  1-6
Du kan forma alla bokstäver.
Du skriver orden som de låter.
Du blandar stora och små bokstäver när du skriver.
Du kan skriva meningar med hjälp och stöd.
Du har tydliga mellanrum mellan orden.
Du har börjat använda dig av stor bokstav och punkt.
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken i dina skrivna texter.
Du kan stava en del vanligt förekommande ord rätt, både ljudenligt och ljudstridigt.
Olika typer av texter
 • Sv  1-6
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva enkla meddelande till en annan mottagare.
Du kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar. Du kan skriva texter som passar till bilder.
Du kan skriva texter med handling tydligt och innehåll.

Tala, lyssna och samtala

 • Sv   tala och samtala i olika sammanhang,
Tala och samtala
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan med hjälp av en bild eller tecken berätta om något du varit med om eller lärt dig.
Du kan ställa en fråga och svara på en fråga.
Du kan uttrycka en önskan eller känslor.
Du kan planera en muntlig presentation, till exempel berätta om en händelse eller en författare.
Du kan med med hjälp av ex. bilder genomföra en muntlig presentation.
Du kan rita eller skriva en tankekarta och med den genomföra en muntlig presentation.
Du kan med stödord genomföra en muntlig presentation.
Du kan använda olika verktyg och digitala medier vid en presentation.
Lyssna
 • Sv  1-6
Du kan lyssna när någon läser eller berättar något. . .
Du kan lyssna utan att avbryta.
Du kan följa en enkel muntlig gruppinstruktion,
Du kan lyssna aktivt på instruktioner.

Informationssökning

 • Sv   söka och värdera information från olika källor.
Informationssökning
 • Sv  1-6
Du kan med stöd och hjälp söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information genom böcker.
Du kan söka information genom sökmotorer på internet..
Källkritik
Du ska med stöd kunna bedöma om informationen från givna källor är användbart.

Sv Ma En Hkk Bl SO
Bild 1-6 Grundsärskolan

BILD

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att göra bilder
 • Bl
Jag kan göra bilder i olika tekniker och med olika material om jag får hjälp och stöd
Jag kan ganska självständigt göra bilder i olika tekniker och med olika material.
Jag kan lätt och självständigt göra bilder i olika tekniker och med olika material.
Att fundera på mina egna och andras bilder
 • Bl
Jag kan vara med när vi tittar på bilder tillsammans och säger något ibland.
När vi tittar på bilder tillsammans kan jag berätta vad jag tänker.
När vi tittar på bilder tillsammans kan jag jämföra olika bilder och berätta om skillnader och likheter.
Att tänka på vad bilder betyder
 • Bl
När vi har arbetat med reklambilder har jag visat att jag förstått något om hur de används
När vi har arbetat med reklambilder kan jag berätta något om hur de används
När vi har arbetat med reklambilder har jag lätt för att berätta om hur de är gjorda och hur de används
Att använda ord som handlar om bild
 • Bl
Jag kan några ord som handlar om bild.
Jag kan några ord som handlar om bild och använder dem oftast i rätt sammanhang.
Jag kan några ord som handlar om bild och använder dem i rätt sammanhang.

Sv Ma En Hkk Bl SO
Hem- och konsumentkunskap 1-6 Grundsärskolan

Tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden

Använder enkla recept med symboler och bilder
Du tränar på att använda enkla recept för att tillaga enkla måltider och mellanmål
Du kan med stöd använda enkla recept för att tillaga enkla måltider och mellanmål
Du kan tillaga måltider och mellanål med hjälp av enkla recept
Tillaga frukost
Du tränar på hur man ska tillaga en bra frukost
Du kan med viss hjälp tillaga en bra frukost
Du kan tillaga en bra frukost
Diskar i maskin
Du tränar att sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Du kan med viss hjälp sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Du kan sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Tillaga mellanmål
Du tränar på att göra ett enkelt mellanmål.
Du kan med viss hjälp göra ett mellanmål
Du kan göra ett bra mellanmål

Använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Använder elvisp
Du tränar på att använda elvisp på ett säkert sätt
Du kan med viss hjälp använda elvisp på ett säkert sätt
Du kan använda elvisp på ett säkert sätt
Använder rätt redskap
Du tränar på att använda rätt redskap
Du kan med viss hjälp använda rätt redskap
Du använder alltid rätt redskap.
Spis och ugn
Du tränar på att sätta på spis och ugn.
Du kan ställa in rätt grader med hjälp
Du kan själva sätta i gång spis och ugn.

Resonemang om samband mellan mat hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Matcirkeln
Du tränar på matcirkel
Du kan en del av matcirkeln, och vet vad syftet är med den.
Du kan matcirkeln och dess syfte.
Tallriksmodellen
Du tränar på vad tallriksmodellen är
Du kan använda dig av tallriksmodellen
Du förstår vad syftet är med tallriksmodellen och använder dig av den.
Varför frukost
Du tränar på vad frukosten har för betydelse för hälsan och skolarbetet
Du kan med viss hjälp förstå vad frukosten har för betydelse för hälsan och skolarbetet
Du förstår vad frukosten har för betydelse för hälsan och skolarbetet
Varför mellanmål
Du tränar på varför vi ska äta mellanmål
Du kan med viss hjälp förstå varför vi ska äta mellanmål.
Du kan förstå varför vi ska äta mellanmål

Utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem

Ta eget initiativ
Tex. Vad gör du när följande händer? Ett glas går sönder?hämtar du sopskyffel och sopar upp? Diskmedlet tar slut?
Du träna på att ta initiativ om något händer oförutsett.
Du frågar någon vuxen om hjälp och ni hjälps åt.
Du tar själv tag i problemet och finner en lösning
Något är smutsigt vad gör jag
Du tränar på att se när något är smutsigt och att du ska slänga det i tvättkorg
Du kan med viss hjälp se när något är smutsigt och att du ska slänga det i tvättkorgen.
Du ser när något är smutsigt och ska slänga det i tvättkorg
Tvätta
Du tränar på att fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan med viss hjälp fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan själv fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin

Resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet

Återvinning och hur den fungerar.
Du tränar på att sortera sopor
Du kan med viss hjälp sortera sopor
Du kan sortera sopor
Köpt eller hemlagat
Du tränar på att förstå vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv
Du kan med viss hjälp förstå vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv
Du förstår vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv

Ämnesspecefika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor, arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Köksredskap
Du tränar på att vad alla redskapen heter
Du kan med påminnelse vad redskapen heter
Du kan vad alla redskapen heter
Miljömärkning
Du tränar de olika miljömärkningarna
Du kan med viss påminnelse vad alla miljömärkningarna
Du kan alla miljömärkningarna

Sv Ma En Hkk Bl SO
So 1-6 Grundsärskolan

Centralt innehåll i årskurs 1-6

Att leva tillsammans
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
Normer och regler i elevens vardag, till exempel i skolan, sportsammanhang och sociala medier.
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i Sverige
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
Att leva i världen
Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
Att undersöka verkligheten
Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Ämnesspecifika begrepp
Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Sv Ma En Hkk Bl SO
Matematik 1-6 Grundsärskolan

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i spel och lekar.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an utmaningar.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Kan resonera logiskt.
Visar stort intresse och kreativitet.
Frågar efter svårare uppgifter/löser problem på eget initiativ.
Taluppfattning
Naturliga tal
Vet hur siffrorna skrivs. Är bekant med räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Är bekant med räknesätten addition och subtraktion. Samt förstår positionssystemet 0-100.
Behärskar addition och subtraktion samt förstår positionssystemet. 0-200 Kan hantera miniräknare. (heltal).
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt förstår positionssystemet 0-1000.
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal. Kan göra uträkningar med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. (De fyra räknesätten)
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal. Använder miniräknare.
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal och decimaltal. Använder miniräknare.
Mätning, rumsuppfattning och geometriska samband
Tid
Kan årstiderna.
Kan ordningen på veckodagarna.
Kan ordningen på månaderna.
Kan klockan analogt.
Kan göra jämförelser av olika tider samt kan uppskatta, och mäta tider med vanliga måttenheter.
Kan sambandet år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.
Kan jämföra, uppskatta och mäta tider.
Kan mäta och läsa av digital tid. Kan beräkna tidsskillnader.
Enheter
Kan jämföra längder, vikter och volymer.
Kan mäta med vanliga måttenheter.
Kan uppskatta, jämföra och mäta längd, volym och vikt.
Kan använda olika enheter.
Geometriska figurer
Kan känna igen olika geometriska figurer.
Kan rita och namnge olika geometriska figurer.
Kan rita olika geometriska figurer efter givna mått.
Kan rita och se skillnad på geometriska figurer med givna m.
Symboler och mönster
Räknesätten
Förstår sambandet antal-siffra.
Kan tecknen + och - .
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan förklara vad de fyra olika räknesätten står för och deras samband med varandra. (konkret)
Kan formulera sig med det matematiska symbolspråket.
Klarar tabellerna 1-10.
Förstår och kan använda de fyra räknesätten.
Formulerar och löser problem med de fyra räknesätten.
Talmönster
Har förståelse för siffror och dess värde.
Förstår tallinjen och kan talens grannar upp till 100.
Kan udda och jämna tal.
Kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.
Har förståelse för obekanta tal i enkla formler.
Ser talmönster. Kan ta reda på det obekanta i enkla formler(ekvationer).
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Lyssnar till andras förklaringar och lösningar.
Kan illustrera lösningen till ett matematiskt problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Kan välja lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan använda en lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan kritiskt granska, tolka, jämföra och värdera resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: