Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp för sommarfritids på Vessige fritids

Skapad 2016-06-16 09:15 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F – 5

På Vessige fritids vill vi att eleverna får ett meningsfullt och stimulerande sommarlov. Vi har stor variation på aktiviteter som planeras både tillsammans med eleverna och även där vi vuxna erbjuder olika aktiviteter för att inspirera eleverna till nya upptäckter. Varje dag har en tydlig planering med aktiviteter som för det mesta är valbara. Vi har en samling där vi går igenom dagens schema och där eleverna sedan får välja vad de vill delta i och ej.  

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Texten är till viss del hämtad ur nya läroplanen för fritidshemmet i Lgr 11.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Undervisningen ska erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Undervisningen syftar till att främja elevernas fatasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. 

Följande förmågor får eleverna chans att utvekla under sommarfritids: 

  • samarbetsförmåga
  • rörelseförmåga
  • kreativitet och fantasi
  • förmågan att lösa problem och utveckla idéer
  • självkänsla
  • avslappningsförmåga
  • inflytande och delaktighet
  • kommunikationsförmågan

Arbetssätt och arbetsformer

Den fria leken är viktig för att eleverna ska kunna öva på att samarbeta, lösa konflikter, bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet och kommunicera. Vissa elever behöver stöd av vuxen för att utveckla dessa förmågor. 

Vi erbjuder många olika aktviteter. Vi planerar aktiviteter efter önskemål från eleverna. Se våra veckoplaneringar. 

Vi erbjuder tid för vila genom att titta på sommarlovsmorgon samt avslappning på olika sätt efter lunch varje dag. 

Vi erbjuder fysisk aktivtet och vistelse i olika naturmiljöer. 

Vi erbjuder material och ibland även idéer för att skapa, ibland är målet att eleverna själva ska utveckla idéer för hur de ska skapa sina alster och ibland vill vi lyfta nya sätt att tänka genom att modella. 

 

 

Utvärdering

Efter varje aktivitet samlar vi de elever som varit med för att se vad som funkade bra och vad som behöver utvecklas till nästa gång liknande aktivitet genomförs. Efter sommarlovet utvärderar vi helheten genom att lämna ut en enkät till de barn och deras föräldrar som varit på sommarfritids. I enkäten utvärderar vi trygghet och aktiviteter. Utvärderingen ligger sedan till grund för kommande lovs verksamheter. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: