Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Elektricitet

Skapad 2016-06-16 11:20 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
.
Grundskola 6 Teknik Fysik

Elektricitet är något som alla människor använder sig av i sin vardag på ett eller annat sätt, men vad är egentligen elektricitet? Vad är det som gör att vi till exempel kan få glödlampor att lysa eller sätta igång hårfönen hemma? Kan elektricitet vara farligt? Vad har åskan med elektricitet att göra och vem var egentligen Benjamin Franklin? Hur skulle vårt samhälle sett ut utan elektricitet? Dessa frågor är några som vi ska svara på och lära oss om under vårt arbete med elektricitet.

 

Innehåll

Elektricitet

Syfte:

 • förstå vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den
 • genomföra olika laborationer för att förstå hur elektricitet fungerar med hjälp av olika medel och instruktionsfilmer

Mål:

Du ska:

 • veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström
 • veta vad elektrisk ström är
 • känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår
 • veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" när du har en sluten krets
 • kunna ge exempel på material som leder ström
 • veta vad en isolator är samt kunna ge exempel på olika sådana
 • känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför
 • kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri
 • känna till hur en glödlampa är uppbyggd och hur den fungerar
 • känna till hur ett batteri fungerar
 • känna till hur det kommer fram ström till våra hus
 • känna till farorna med el

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

 • förklara begrepp, analysera och diskutera
 • svarar på instuderingsfrågor i ett arbetshäfte om elektricitet
 • arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter
 • ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer
 • se på film som hjälper till att förklara innebörden av elektricitet

Centrala begrepp:

elektricitet, statisk elektricitet, energikälla, sluten krets, strömbrytare, strömkälla, elmotor, serie- och parallellkoppling.

Bedömning:

 Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner,skriftliga arbetsuppgifter, laborationsarbete och ett avslutande skriftligt förhör.

Vid laborationerna kommer följande att bedömas:

 • att du kan utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • samarbete med dina kamrater
 • att du kan sammanställa din laboration i en enkel rapport

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass. 

Uppgifter

 • Fysik Ellära

 • Facit Ellära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Kunskaper om arbetsområdet elektricitet

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energins källor, användning, flöde
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: