Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

engelska ht 16

Skapad 2016-06-16 11:26 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Så här arbetar vi

Engelska ht 16

 

Vecka

tid

innehåll

Centralt innehåll/kunskapskrav

33

 

Introducera boken the magic finger av Roald Dahl

Alla får varsitt ex av boken

Lämna länk till att ladda ner boken

https://vk.com/doc19280270_155536912?hash=31c10ce56c492ca93e&dl=4ebda41da3e2cace5d

el

http://themework.se/the-magic-finger/introduction/

sid 7-13

Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet.

– Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera.

– Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera.

– Kunna kommunicera sin läsupplevelse.

Kunna använda språkliga strategier för att skriva sammanhängande texter

34

 

The magic finger arbeta i två grupper

Att förutspå bokens innehåll.

Att pratläsa till bilderna.

– Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna som projiceras på tavlan. Vi pratar också om vad som redan har hänt i texten.

Att högläsa genom ex. stafettläsning.

– Vi läser all text högt, tillsammans. Eleverna läser en mening var, eller ett stycke, i tur och ordning.

Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.

Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.

– I texten finns goda exempel på en rad språkliga företeelser, ex. singular och plural, verb, tempus och stavning. Grammatiska övningar

Att formulera och anteckna frågor och svar.

– Här fokuserar vi på frågor där svaren finns i texten.

Text och glosläxa vid ett tillfälle/vecka

s 14-

 

35

 

The magic finger

Fortsätt arbetet med boken läsa, svara på frågor, diskutera.

Pedagog turas om att vara  i de två grupperna36

 

The magic finger

 

37

 

The magic finger

 

38

 

Avsluta the magic finger med utvärdering och teater på engelska.

Hörövning

Större glosförhör på tidigare glosförhör

 

39

 

Spela upp sin teater

Hörövning

 

40

 

Inleda skrivuppgift.

Skriva ett författarporträtt på Roald Dahl

Se mall

Hörövning

 

41

 

Skriva en berättelse utifrån en av karaktärerna i The magic finger

Använd mallen Hinderbana

 

42

 

forts skriva

Grammatik övningar kopplade till den skrivna texten

 

43

 

Hörövningsuppgifter

olika dataprogram för att träna hörförståelsen

 

44

 

LOV

 

45

     

46

     

47

   

48

     

49

     

50

     
       
   

 
       
       
       

Matriser

En
engelska ht 16

Engelska

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Läsa och förstå innehållet
Läsa och förstå innehållet i boken the magic finger
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
muntliga framträdande
diskussioner kring boken the magic finger par samtal teater
eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva texter
skriva kortare reflektioner om the magic finger författarporträtt berättelse utifrån personer från the magic finger
kriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
Förstå talad engelska
hörförståelse övningar
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: