Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 16

Skapad 2016-06-16 12:00 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Så här arbetar vi

Planering svenska ht 16

Vecka

tid

innehåll

Centralt innehåll

33

 

Inled skrivprojekt “Resan” (lektion.se)

Berätta hur vi kommer att arbeta.

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.


34

 

Resan kap1, rita

Läsa, läsförståelse fakta

 

35

 

Resan kap2, rita(lämna in återkoppling)

Läsa läsförståelse fakta

 

36

 

Resan kap3, rita

Läsa läsförståelse fakta

 

37

 

Resan kap4 (lämna in återkoppling)

Läsa utgå från läsmysteriet.se 14 min sedan uppgift del 1

http://linaslararrum.blogg.se/2016/may/lasmysteriet.html

 

38

 

Resan kap5

Läsa läsmysteriet del2

http://urskola.se/Produkter?search_ao=l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else

 

39Resan kap6 (lämna in återkoppling)

Läsa, läsmysteriet del3

 

40

 

Resan kap7

Läsa läsmysteriet del4

 

41

 

Resan kap8

Läsa läsmysteriet del5

 

42

 

Resan Kap 9

Läsa läsmysteriet del6

 

43

 

Resan Kap10 (lämna in återkoppling)

 

44

 

LOV

 

45

 

Inleda arbete med att redovisaVÖL och filmas

läsa, läsmysteriet del7

 

46

 

VÖL arbete

Läsa, läsmysteriet del8

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

47

 

VÖL arbete

 

Matriser

Sv
Svenska ht 16

Svenska

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Grammatisk struktur
skiljetecken stavning meningsbyggnad huvudsatser/bisatser
Berättelsens innehåll
struktur början-mitt-slut beskrivningar
Läsförståelse
olika läsförståelse uppgifter läsa och återberätta läsmysteriet
Kamratbedömning
two stars and a wish
leta fakta
Völ
Redovisa
muntligt redovisa VÖL
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: