Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 1-3

Skapad 2016-06-16 14:08 i Simrislundsskolan Simrishamn
Övergripande LPP för årskurs 1-3 i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syftet med idrott och hälsa

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att du ska utveckla allsidiga rörelsemönster och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv både inomhus och utomhus. Du ska också utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela ditt liv är också saker som du ska lära dig. Dessutom ska du lära dig att vistas utomhus i naturen under olika årstider samt veta hur man agerar i olika nödsituationer.

 

 

 

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (inomhus, utomhus, på egen hand och tillsammans med andra)
 • förstå vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa
 • skapa goda levnadsvanor

Centralt Innehåll enligt Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa årskurs 1-3 Lgr 11 - Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Musik och Rörelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik
Jag kan härma enkla rörelser till musik
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, tex. springa, hoppa, klättra, rulla, krypa, åla.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna. Tex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter (jag vågar prova nya saker)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärslar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning
Jag kan simma med hjälpmedel
Jag kan simma på djupt vatten utan hjälpmedel
Jag kan simma i bröst- och ryggläge. Jag kan flyta.
Friluftsliv
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet under skoltid
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag känner till principerna för allemansrätten
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av enkla kartskisser. tex. över idrottshallen.
Jag kan hantera enkla kartor t.ex. kartskiss över idrottshallen och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljön genom att använda kartor.
Hälsa
 • Idh  1-3
Jag sitter med och lyssnar på diskussionerna om hur olika rörelseaktiviteter kan upplevas (tex. Jag är trött och svettig).
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig)
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (Tex. Jag är trött och svettig eftersom jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler).
Idrott och lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser till viss del till aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel. Jag använder lämplig klädsel efter aktivitet.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: