Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 -London-

Skapad 2016-06-16 14:13 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Kopplad till läroboken Happy
Grundskola 5 Engelska

Tematiskt område om Londons olika sevärdheter, tunnelbanan och olika kända butiker.

Hur man frågar om vägen och hur man beskriver vägen.

 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att bestå av olika delar. Under en vecka kommer eleverna att träna på och utveckla många olika förmågor.

Vi kommer att arbeta basgrupper där de arbetar i samma basgrupp under ca 7-8 veckor.

Exempel på hur undervisningen kommer att genomföras:

Gemensam lyssning och genomgångar av texterna.

Individuell lyssning av texterna (i-pad och hörlurar).

Samtalsövningar kopplade till temat i smågrupper.

Hörövningar kopplade till temat, i helklass och i mindre grupper.  

Utveckling av språket med  grammatikövningar.

Utveckling av språklig säkerhet genom lekar.

Träna uttal och flyt med en "basgrupp" som är samma under ett visst antal veckor.

se film/program med engelskt tal där olika dialekter av engelska kommer att presenteras.

I basgruppen går man igenom ord och fraser och de läser in kapitlet muntligt samt översättning. Det spelas in och läggs på GAFE.

Ämnesord poängteras och uppmärksammas med bilder och planscher i klassrummet.

Centrala begrepp

Walk along, walk across

turn right, turn left

straight ahead, go back

postcard, tourist, travel

route, journey, distance

stay the night, the underground, the tube

afternoon tea

Kunskapskrav E (för år 6)

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Bedömning

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika texter.

Förmågan att formulera sig i tal.

Förmågan att formulera sig i skrift.

 

Förmågorna kommer att bedömas genom

Hörövningar där eleverna får svara på frågor både muntligt och skriftligt.  

Läsförståelse av texter som r kopplade till temaområdet.

Inspelningar av dialoger.

lekar och samtalsövningar.

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temaområdet. Eleverna informeras tydligt om när det är övning och när de ska bli bedömda.

Utvärdering

Eleverna får utvärdera området tillsammans med sin basgrupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: