Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2016-06-16 14:15 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer arbeta med att lära oss om lösningar och blandningar och om hur man kan skilja ämnen åt. Vi kommer även läsa om hur konstnärer blandar till sina färger och även hur man kan lösa fläckar. Du ska även ta titt där hemma och ta reda på hur kemikalier är märkta och hur de förvaras.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att lära dig om kemiska processor och materiens uppbyggnad. Du ska också få söka svar på frågor med hjälp av undersökningar och olika typer av källor. 

Undervisningen ska bidra till att du lär dig om kemins begrepp och teorier och att du får förståelse att detta sker med hjälp av undersökningar av omvärlden.

Du ska kunna:

Mål

 • lära dig något om blandningar
 • vad som menas med en lösning
 • lära dig olika sätt att dela upp blandningar och lösningar i deras beståndsdelar
 • hur man kan lösa lösa upp olika fläckar
 • arbeta laborativt och följa en planering
 • dokumentera dina undersökningar, både i text och bild

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att se filmer och läsa olika faktatexter om lösningar och blandningar där vi kommer diskutera innehållet tillsammans och

svara på frågor i ett häfte.

Du ska träna på att skriva en laborationsrapport med material, genomförande, hypotes, resultat och analys.

Du ska delta i diskussioner och resonera kring resultatet i undersökningarna.

Centrala begrepp:

materia, atomer, molekyler, lösningar, blandningar, mättad lösning, olöslig, lösningsmedel, smälta, lösa sig, avdunstning, filtrering, legering, kemikalier, 

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter, laborationsarbete och ett avslutande skriftligt förhör.

Vid laborationerna kommer följande att bedömas:

 • att du kan utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • att du kan sammanställa din laboration i en enkel rapport

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: