Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2016-06-16 14:27 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Under 6 veckor kommer vi att arbeta med livsfrågor. Vi kommer att behandla frågor som trygghet och otrygghet, retas/slåss/vara elak, stjäla, förstöra, könsroller och jämställdhet.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi kommer att använda oss av materialet "Livets spelregler" från Brå. Under dessa veckor kommer eleverna fundera över olika etiska frågor och dilemman, öva sig i att ta ställning och i att uttrycka sin åsikt.

Vi kommer att prata om olika frågeställningar som t.ex. att vara trygg/otrygg. Du kommer att få fundera vad det här betyder för dig, du kommer få diskutera med andra, jämföra dina och andras åsikter och förhoppningsvis få ny kunskap om hur du kan handla, tänka och tycka.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Arbetssätt

Vi kommer att läsa olika texter med svåra valsituationer (dilemman). Vi kommer att arbeta i små grupper och diskutera dessa texter, fundera över olika vad som är rätt och fel. Vi kommer att göra värderingsövningar som syftar till att våga ta ställning och att bilda sig en egen uppfattning. Vi kommer använda oss av dramatiseringar och forumspel.

Kunskapskrav

Under temats gång ska du kunna delta aktivt och uttrycka dina åsikter, ge kommentarer och ställa frågor och i slutet av arbetet kunna använda din nyvunna kunskap. Du ska kunna beskriva varför ett samhälle behöver regler och lagar. Du ska kunna jämföra reglerna ni har hemma med dem som finns i skolan och kunna förklara likheter och skillnader. Du ska kunna redogöra för begrepp som du lärt dig under temats gång.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: