Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medeltiden

Skapad 2016-06-16 21:56 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 5 Historia Svenska

Medeltiden

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Så här arbetar vi

 • Läsa skönlitteratur kopplad till medeltiden.
 • Analysera och jämföra dåtid och nutid med hjälp av skönlitteratur och fakta texter.
 • Fakta inhämtning från olika källor.
 • Bearbeta fakta genom att läsa texter, skriva fakta texter, instuderingsfrågor, muntliga redovisningar med och utan hjälp av digitala verktyg.
 • Samtal i mindre grupp och stor grupp prata skillnader då och nu, varför vårt samhälle ser ut som det gör idag.

Det här bedöms

Matriser

Hi Sv
medeltiden

Medeltiden

På väg
Grundläggande
goda
mycket goda
Kunskaper om historiska förhållanden inom medeltiden
kan resonera muntligt och skriftligt om människors leverne och handlande på medeltiden
Kan använda historiskt källmaterial för att göra slutsatser för hur man levde på medeltiden.
Kunna göra jämförelser mellan medeltiden och nutid. Både skriftligt och muntligt.
Kunna läsa fakta/skönlitterära texter och kunna tolka och föra resonomang så att budskapet blir tydligt.
Kunna skriva en fakta text med innehåll och struktur.
Kunna genomföra en muntlig redovisning med eller utan digitalt hjälpmedel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: