Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna stavning, kurs 2

Skapad 2016-06-16 22:03 i Piratenskolan Simrishamn
Vi ska arbeta med stavning utifrån givna regler. Vi behandlar alfabetet, vokaler och konsonanter och de olika ljuden.
Grundskola 4 – 6 Svenska

I denna kurs ska du arbeta med stavning utifrån givna regler. Du kommer att arbeta med alfabetet, vokaler och konsonanter och de olika ljuden.

Innehåll

Beskrivning

I denna kurs ska du arbeta med stavning utifrån dessa regler:
- Lång och kort vokal
- Ng-ljudet
- J-ljudet
- Tj-ljudet
- K-ljudet framför t
- E- och Ä-ljuden
- Sj-ludet
- K-ljudet framför s

Förutom dessa regler kommer vi även att arbeta med vanliga ord som lätt blir felstavade.

Förmågor som ska tränas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt ämnesinnehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Detta ska bedömas

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser

Sv
Träna stavning, kurs 2

På väg
Relativt goda kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Alfabetet
Jag kan alfabetet.
Hårda och mjuka vokaler
Jag kan dela in vokalerna i hårda och mjuka.
Vokalerna
Jag kan lyssna på en vokal och avgöra om den är lång eller kort.
Ng-ljudet
Jag känner till att Ng-ljudet oftast stavas med ng. Jag vet att Ng-ljudet stavas med n framför k. Jag vet att Ng-ljudet stavas med g framför n.
J-ljudet
Jag vet att J-ljudet oftast stavas med j framför hårda vokaler och med g framför mjuka vokaler.
Tj-ljudet
Jag vet att Tj-ljudet vanligtvis stavas med tj framför hård vokal och med k framför mjuk vokal.
K-ljudet framför t
Jag vet att K-ljudet stavas på fyra olika sätt: gt (soligt), ggt (snyggt), kt (typiskt) och ckt (kvickt).
E- och Ä-ljuden
Jag känner mig säker på ord stavas med e eller ä. Exempelvis fest eller fäst. Går man på fest eller fäst när någon fyllt år?
Sj-ljudet
Jag vet att Sj-ljudet stavas med sj framför hård vokal och med sk framför mjuk vokal. Jag känner även till att det finns undantag som själv och människa.
K-ljudet framför s
Jag vet att K-ljudet + s oftast stavas med x. Exempel byxor (uttalas byksor).
Sammansatta ord med K-ljudet
Jag vet att sammansatta ord med K-ljudet + s skrivs på tre olika sätt: gs (dagstidning), ks (rikstidning) och cks (dricksvatten).
Eget ansvar
Jag har regelbundet repeterat orden/regeln vi haft i läxa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: