Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 grovplanering på g

Skapad 2016-06-17 08:19 i Palmbladsskolan Uppsala
Under konstruktion
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Hallo -repetition presentation

-kunna presentera sig själv

- prata om tyska och tyskspråkig länder

- ord som är lika

-jobba muntligt och skriftligt

-färgerna med färgpennor

-hörövning

-reflektion kring vad man lärt sig

- läxa beroende på vad eleverna kan i utgångsläget

Ich bin zwölf

-samtala om saker som finns i klassrummet 

- läraren pratar tyska och eleverna får gissa vad läraren pratar om

-Klassrumsord -kombinera ord och bild

-frågor och svar - att muntligt berätta om sig själv

-Skriva och berätta om sig själv

-Siffror från noll till tolv muntligt och skriftligt

- uttal ei och ie

-öva tungvrickaren

- läsa en text och dra en slutsats -läs-och skrivuppgift

 

 

Läxor:

välja ut klassrumsord att lära sig

svara på frågor 

öva på att ställa frågor

lära sig räkna från 0-12

 

Hur visar eleverna att de lärt sig?

-utan hjälpmedel skriva -och säga:

alla ord de kommer på för saker i klassrummet

siffrorna 0-12

berätta var de heter, bor, vilken klass de går i, hur gamla de är

exempel på ord med ei/ie

 

Mein Lieblingsport

Ordkunskap några idrotter -berätta om sitt egna idrottsutövande

Dialoger till utantillinlärning -eleverna frågar och svarar hur man mår

Räkneord 13-20

Uttal u/ü

Lästext

Hörövning

Tungvrikare

Kanonsång

 

 

Klippa ut olika bilder med idrotter och göra collage

Leka charader

dramatisera dialoger

Räkneuppgifter

 

Fördjupning: ta med bild av eget husdjur och säga något o det/klistra upp och skriva om

tungvrikare

anteckna wann, wo, wieder, när sången sjungs

Meine Familie

Ord för familjemedlemmar Läs- och talövning

Skapa egna familjebild Skrivuppgift

Siffror från 21-29 Muntlig övning

 *Frågor och svar vad gäller ålder

Familjeord

Uttal o/z

Hörövning -vem är vems pappa?

Bingo på siffor 0-29

Lästext -använd alfabetisk ord

Tungvrikare

Sång om färger

 

*Leta ord i ordkista

 

Läxa

berätta o någon eller några familjemedlemmar

räkna från 21-29

Så många familjeord som möjligt

berätta om Lukas eller någon annan person ur texten

 

Ein Länder -Quiz

Frågesport om realia

-grupparbete varje grupp letar bilder från tysktalande länder och sätter upp dem och lär sig säga meningar om det/skriva om det

Tyska alfabetet -genomgång av uttal

rapp -lära sig utantill

 

Läxa

Svara på frågorna till frågorna i avsnittet

 

 

Im Januar habe ich Geburtstag

Månadernas namn

Im

Månadskorsord

Hörövning

Pyssel

presens haben och sein

tungvrikare

Uttal av sch-, ich- och ach-ljud

Extensivläsning

sång

 

Läxa.

kunna räkna upp månadernas nam

Korsord

text

hur man säger "har" och "är"

 

Die Wochentage

veckodagarna i rätt ordning

info om två ord för lördag

förrgår, igår, idag, imorgon, i övermorgon

Bild på en biljett -frågor när museet är öppet

korsord på veckodagarna

uttal av eu

hörövning

lästext

 

 

Läxa

räkna upp veckodagarna

kunna säga de tyska orden för förrgår, igår, idag, imorgon, i övermorgon

Wer ist das?

berätta om några kända personer

berätta om "egna" personer till sina "egna" bilder Avsnitt som hemläxa

Träna räkneord gemensamt och enskilt

*skriva siffror med bokstäver

uttal v/w

text om Volkwagen

tungvrickaren

 

 

Läxa

Jämna tal

0-100

Ein besonderer Tag

Lyssna på texten

Läs på egen hand

sjung gratuationssångerna

arbetsuppgifter

 

Läxa

Välja ut ord

Ich sehe gern fernW

Wortfelder -ordkunskap -hjälp av alfabetisk ordlista

sammanställning av vad man gillar och ogillar att göra

uttal sp/st

stor eller liten bokstav

Exensiv läsning

hörövning

sång

 

Läxa

berätta vad man gillar och ogillar  att göra muntligt/skriftligt

ställa frågor till varandra om vad de gillar och ogillar att göra

småord i uppgift E3

 

Wie spät ist es?

Klockan -hur frågar man och svarar hur mycket klockan är

Rita färdigt klockorna

muntligt i par jobba och i helklass -fråga och svara

avgöra vilka som kommer i tid med hjälp av klockbilder och text

hörövning

repetition av uttalsregler

tungvrickaren

sång

Skriftlig uppgift att skriva så mycket om sig själv som möjligt

 

Läxa 

kunna grunduttrycken för tidsangivelser Viertel/Halbestunde/vor/nach

Öva uttal i orden i avsnitt D

Göra egen klocka

 

Deine Jacke ist schick

Uppgift med olika klädesplagg

skillnad mellan ein/eine -lära in orden

öva dialoger

läsförståelse -gissa vilka personerna är som beskrivs

hövning

*collage med orsinsamling

grammatik Skriftlig uppgift med ein/eine

knep och knåp

sång

 

Klippa ut och klistra kläder

Rotkäppchen

Läs in text/lyssna på

rollfördelning

öva in rollerna

spela upp

Om bröderna Grimm och andra sagor de nedtecknat

 

A

Der Pulli, das Hemd, die Hose

Presentation av den bestämda artikeln med genus-färger

Självständigt arbete som bör följas upp med gemensam diskussion

 

Skriva meningar som Das Hemd ist neu, die Katze is süß und das Haus ist rot.

Leka med den bestämda artikel: förhöra genom att eleverna i turordning får ett substantiv, där eleven ska svara med rätt artikel eller åka ut. Sist kvar vinner

Visa i spalter eller med färger vilka bestämda artiklar orden har

Ritar och klistrar och skriver

Haustiere

kombinera text och bild samt rita dit husdjur på angiven plats

skrivuppgift med beskrivande adjektiv

lästext

hörförståelse

lekuppgift -skriv ord så att varja segment av ormen fylls

*läs ramsan och leta motsatsord

 

Dinosaurier

Miniföredrag utifrån faktatexten

Läsa och återberätta på svenska

Leta bilder och klistra och skriva egna meningar om

Der Apfel schmeckt gut!

Ord för frukter Kombinera frukt och bild

Uttryck för hur något smakar Kombinera bild och smakuttryck samt rita frukt på rätt ställe

hörövning

kombinera tyska och svenska och få fram nya ord

läsuppgift gåta

sång

Im Dezember

Julsånger 

Pyssel

ordförråd om jul

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: