Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ägghjälm

Skapad 2016-06-17 08:48 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Teknik Fysik
Vi kommer att se på filmer om trafiksäkerhet och lära oss om vägmärken och hur man ska bete sig i trafiken. Vi ska lära oss lite om cykelns historia och hur cykelns delar samverkar. Vi kommer att bygga en hjälm åt ett ägg som skyddar ägget från ett fall.

Innehåll

Syfte:

Att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar och att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Att uppmuntra elevers kreativa skapande.

Syftet är också att visa på hur viktigt det är att skydda sig i trafiken.

Undervisningens innehåll, Hur?

Vi kommer att se på filmer om trafiksäkerhet och lära oss om vägmärken och hur man ska bete sig i trafiken.

Vi ska lära oss lite om cykelns historia och hur cykelns delar samverkar.

Vi kommer att bygga en hjälm åt ett ägg som skyddar ägget från ett fall. Du skall bygga en konstruktion som gör att ett rått ägg skyddas och inte går sönder då den släpps från hög höjd. Din konstruktion ska vara hållfast och  stabil och du ska inse betydelsen vid val av material i din tekniska lösning. Ni får använda material som du får av din lärare. 

Centrala begrepp:

trafikkunskap, trafiksäkerhet, vägmärken, hållfasthet, konstruktion, stabil, tyngdpunkt, skisser, ritning

Bedömning:

Ni kommer att bedömas på arbetet som utförs i klassrummet. Ritning som lämnas in bedöms och även slutresultatet i förhållande till ritningen. Arbetsområdet kommer att avslutat med att eleverna skriver en slutrapport om sin ägghjälm som också bedöms.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva/förklara din tekniska lösning.
 • kunna beskriva hur olika hjälmar fungerar/skyddar.
 • presentera din konstruktion.
 • genomföra ditt arbete.

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Fy Tk
Ägghjälm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: