Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, nevsystemet och sinnena

Skapad 2016-06-17 09:01 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Din hjärna är centrum för alla dina tankar, känslor, minnen och drömmar. Den tar också emot och skickar signaler med information från och till alla delar i di kropp, så att allt ska fungera så bra som möjligt.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet skall bidra till att eleverna får en inblick i hur hjärna och nervsystem arbetar i samspel med sinnena och världen runt omkring. Vad påverkar oss positivt eller negativt? Vad händer om man skadar nervceller?

Mål för arbetsområdet:

- kunna hjärnans olika delar och förstå att olika delar av hjärnan styr olika funktioner i kroppen.
- veta att nervsystemet är delat i en viljestyrd del och en icke viljestyrd del.
- förstå sambandet mellan hjärnan, nervsystemet och sinnena.
- kunna läsa och återge viktiga fakta i en text som handlar om arbetsområdet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi läser texter ur läroboken och samtalar om dem.
Vi tittar på modeller av hjärnan och skapar en bild av hur den ser ut och hur den delas in i olika delar.
Vi gör olika undersökningar och diskuterar utförande, resultat samt drar slutsatser.
Vi tittar på film.

Centrala begrepp:

Sinnen, sinnesorgan, hjärnan, storhjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, nervsystemet, ryggmärgen, nerver, reflex, 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter och ett avslutande skriftligt förhör.

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kunskapskraven i biologi åk 6

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: