Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller v.33-50

Skapad 2016-06-17 09:48 i Lekstorpsskolan Lerum
Ett projekt där ni ska läsa, skriva och prata om noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Novellen - en kort berättelse

Vi ska arbeta med att läsa, skriva och diskutera noveller i det här projektet. En novell är en typ av berättande text och kännetecknas bl.a. av att den är kort, utspelar sig under en kort period, har få personer men med ett tydligt dilemma/tema/konflikt som utgångspunkt i sin handling och en novell har ofta ett budskap att förmedla till sin läsare.  

 

 

 

 

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 

Läsförståelse

Läsförståelsestrategier (Läsfixarna)

Studieteknik

 

Skriva, ge respons och bearbeta

Hur en novell ofta är uppbyggd och vad en dramaturgikurva är

Vilka språk- och skrivregler som är viktiga att kunna när man skriver novell och berättande text

 Att skriva novell och följa din skrivprocess

Ge och få respons (kamratrespons)

Bearbeta din novell utifrån respons

 

Läsa och diskutera noveller

Tolka och analysera budskap i noveller ni läser

Göra kopplingar mellan novell och författaren (verket och upphovsman)

Göra kopplingar till historisk och kulturell påverkan på noveller vi läser

 

Hur ska jag lära mig?

Läsa noveller:

Noveller i olika genrer 

 

Genomgångar om och med praktiska övningar:

Läsförståelsestrategier (Läsfixarna)

Novellers uppbyggnad, "regler" och dramaturgi  (tempus, budskap m.m) 

Språk- och skrivregler (styckindelning, rubriker, språkstil, typsnitt och teckensnitt m.m.)

Gestalta, dialog och monolog  

Skrivprocessen m.m.

Studieteknik Tankekarta/mind map och begreppskort 

Författarpresentation med textkopplingar

Respons och bearbetning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Dagsuppgift 1: Skriva Novell på temat "Att göra skillnad"

Under fredagen v. 43 kommer ni att få skriva en egen novell

Ge och få kamratrespons

Bearbeta novellen 

Inlämning i Classroom

 

Dagsuppgift 2: Novellsamtal

Under v.45-46 kommer ni att ha ett novellsamtal i mindre grupp tillsammans med Catrin där vi diskuterar kopplingar mellan novellförfattare och dess novell/noveller, samt vilka budskap och kulturell och historisk påverkan som finns. Ni kommer samtidigt att få visa er kunskaper vad gäller läsförståelse.

 

 

Ännu mera noveller!

Frivillig Novelltävling:

För er som inte kan få nog av noveller, kan man delta i olika skrivartävlingar hos tidningen Skriva där man kan bli publicerad och dessutom vinna fina priser. De har olika tävlingar, t.ex. att skriva en novell på månadens tema, eller att skriva en början till en berättelse utifrån en bild.

Följ länken om du är intresserad! 

http://tidningenskriva.se/

 

KP:s noveller

Tidningen Kamratposten, KP tar gärna emot noveller. Följ länken nedan så kommer du till sidan där du kan skicka in din novell.

http://kpwebben.se/novell/

 

Novellsamling - årets julklapp:

Era noveller från Dagsuppgift 1 ska sedan sättas ihop till en novellsamling som vi trycker och säljer. Detta kommer ju givetvis att bli årets julklapp! 

Till Novellsamlingen behövs:

Era fantastiska noveller

En redaktionsgrupp som korrekturläser och skapar vår novellsamling

En sammanfattande titel

Inledning/baksida

Intresseväckande framsida  

Förmågor

The big five: Öva er kommunikativa förmåga

Entreprenöriell förmåga: Handlingskraft - att göra skillnad med hjälp av ord och berättelser.

 

Kopplingar till läroplanen: svenska

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Sv SvA
Noveller v.33-50

Svenska

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om...
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
...& bearbeta text
...utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
... och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Svenska som andraspråk

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur (och sakprosatexter) med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verkets & upphovsmannen
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
vEleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om...
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och...
.... & bearbeta text
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: