Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägenheten - Geometri

Skapad 2016-06-17 13:20 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Det är snart dags att flytta hemifrån! Du behöver därför träna på att rita och inreda din egen lägenhet!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer prova på att rita och inreda en lägenhet, samt köpa in möbler utifrån en budget. För att du ska kunna klara av detta behöver du lära dig saker inom geometri och andra matematiska områden. Därför kommer vi att på ett varierat arbetssätt lära oss mer om area och skala, geometriska figurer och objekts egenskaper, samt hur man kan lösa matematiska problem inom geometri.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Detta är en ungefärlig tidsplanering:

Vecka 34-36: Genomgång av mål och kunskapskrav, samt kolla av förkunskaper med google formulär. Omkrets och area för rektanglar, trianglar och cirklar. Arbete med olika typer av uppgifter som löses enskilt, i par och i grupp både på Ipad och med penna och papper. Problemlösning med elevexempel, filmer och flippar kopplade till uppgifter upplagda i Classroom. Nomp-uppdrag, Bingel och Kahoot. Praktiska parövningar för att lära sig geometriska figurer och objekts egenskaper och namn. Diagnos på google formulär med feedback.

Vecka 37: Skala. Arbete enskilt och i par med uppgifter i matteboken och Nomp-uppdrag. Arbete med skrivtavlor och Kahoot. Diagnos 1 med feeedback.

Vecka 38-40: "Lägenheten" (finns i classroom som egen uppgift). Eleverna arbetar i par med att göra en skalenlig ritning på en lägenhet med olika rum. Utifrån en given budget ska eleverna "köpa in" möbler som även ska finnas med i ritningen. Diagnos 2 och bedömning utifrån kunskapskraven nedan.

 

Centrala begrepp

Area och omkrets - cm2, dm2, m2, längd och bredd, höjd och bas.

Skala - förstoring och förminskning 

Geometriska figurer och objekt - cirkel,kvadrat, rektangel, triangel, radie, diameter, pi, medelpunkt, kub, rätblock, tetraeder, klot, kon, cylinder, parallellogram, romb, rätvinklig, liksidig, likbent triangel, kant, sida, sidoyta, hörn.

 

Kunskapskrav 

(se kopplingar till läroplanen nedan)

Bedömning

 Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning sker vid:

 • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Slutprodukten av lägenhetsritningen.
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Geometri - area och skala

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda och beskriva matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Föra resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: