Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är en familj? Sexualitet, könsroller och jämdställdhet

Skapad 2016-06-18 12:33 i Gruvrisskolan Falun
Undervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna kunskap om hur individen och samhället påverkar varandra. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv samt utveckla förståelse för sin egna och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet.
Grundskola 6 Samhällskunskap

Vi kommer att arbeta med familjen och olika samlevnadsformer. Vi kommer att prata om sexualitet, könsroller och jämställdhet. Vad finns det för sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället? Arbetet är ett samarbete i ämnena samhällskunskap och biologi.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med följande delar:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Bedömning

För att nå kunskapskraven i samhällskunskap i detta arbetsområde behöver du:

 • ha grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och samlevnadsformer.
 • visa det genom att undersöka och beskriva enkla samband inom olika samhällsstrukturer eller samlevnadsformer.
 • I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att läsa och samtala om texter tillsammans.

Vi kommer att se på olika filmer och diskutera dessa.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att delta i en examinerande gruppdiskussion. Gruppen får givna frågeställningar att diskutera runt.

Matriser

Sh
Familj, sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Rubrik 1

Matris inom området Familjen, sexualitet, könsroller och jämställdhet.
E
C
A
Aspekt 1
Kunskap om jämställdhet, sexualitet, könsroller
 • Sh  E 6
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Aspekt 2
Förmåga att se samband
Ser enkla samband
Ser förhållandevis komplexa samband
Ser komplexa samband
Aspekt 3
Förmåga att använda och förstå begrepp
I huvudsak fungerande förmåga. Du använder och kan förklara något begrepp i diskussion/ samtal med andra.
Relativt väl fungerande förmåga. Du använder flera begrepp och kan förklara något av dessa i diskussion/ samtal med andra.
Väl fungerande förmåga. Du använder flera begrepp och kan förklara dessa i diskussion / samtal med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: