Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht 2016

Skapad 2016-06-20 09:51 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Idrott och hälsa
...

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • På simningen kommer vi att träna på att simma minst 200 meter bröstsim samt simma  minst 50 meter ryggsim. 
 • Vi kommer att utföra livräddning i simhallen, prova på isvaksträning och lära oss hur man kan rädda människor i olika situationer på land och vatten.
 • Vi kommer att arbeta med orientering samt friluftsliv.
 • Vi kommer att röra oss till musik, prova bollsporter, lekar m.m.
 • Vi kommer att prata om samband mellan hälsa, mat och rörelse och ni kommer själva att få sätta upp mål samt hålla i ett gymnastikpass. Vi kommer även att prata om att kunna förebygga skador genom t.ex. uppvärmning.
 • Vi kommer även att prata om ämnesspecifika ord.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • kunna simma 200 meter bröstsim, varav 50 meter ryggsim.
 • kunna delta och röra dig komplext på lektionerna på olika varierande idrottslektioner i alla sammanhang. Även röra dig till musik och till viss del anpassar du dina rörelser till den.
 • vara med och resonera kring hälsa, kost, rörelse och livsstil.
 • dina resonemang kring vad man kan göra för att förebygga skador.
 • dina resonemang kring badvett och livräddning i olika situationer.
 • vara med och sätta upp mål, planera och genomföra en aktivitet.
 • använda kartkunskap för att kunna orientera dig med viss säkerhet.
 • ämnesspecifika ord som t.ex. uppvärmning.
 • känna till allemansrätten och hur man förhåller sig i naturen.

Kopplingar till läroplan

 • IDH  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • IDH  7-9
  Rörelse Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
 • IDH  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • IDH  7-9
  Rörelse Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Matriser

IDH Idh
Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

Rörelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Lek och spel
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rytmik och dans
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Planera och sätta upp mål
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Kost och hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: